OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA U CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA
za javnu nabavku u otvorenom postupku
Nabavka lekova sa liste lekova A,A1, B, D, C, i nabavka električne energije - po partijamaOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA U CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA - OBAVEŠTENEJ O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - C LISTA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA U CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA - ZAKLJUČENI UGOVORI OD OKTOBRA 2018

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA U CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA - ODLUKA O IZMENI UGOVORA