OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA U CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA
za javnu nabavku u otvorenom postupku
Nabavka lekova sa liste lekova A,A1, B, D, C, i nabavka električne energije - po partijamaOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU OKVIRNIH SPORAZUMA ZA DRUGI KVARTAL 2020. GODINE - Lekovi sa Liste B i Liste D liste lekova za 2019. godinu

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU OKVIRNIH SPORAZUMA ZA DRUGI KVARTAL 2020. GODINE - Lekovi sa Liste A i Liste A1 liste lekova za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU OKVIRNIH SPORAZUMA ZA DRUGI KVARTAL 2020. GODINE - Nabavka lekova za lica koja nisu osigurana kod RFZO za 2020. godinu