СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 2,630,531.16 Дин.
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 349,856.91 Дин.
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 0.00 Дин.
4 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 6,950.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 11.12.2017.
2,987,338.07 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2017. ГОДИНУ 1,788,603.41 Дин.
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 1,788,603.41 Дин.
САЛДО 1,198,734.66 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ 0.00 Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0.00 Дин.
3 ПРЕВОЗ 0.00 Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ 1,222,083.33 Дин.
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 19,889.11 Дин.
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 546,630.97 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0.00 Дин.
8 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 0.00 Дин.
9 ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 0.00 Дин.
10 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
11 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 1,788,603.41 Дин.