СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 7,643,893.71 Дин.
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 1,004,500.00 Дин.
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 9,749.08 Дин.
4 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 7,050.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.10.2017.
8,665,192.79 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2017. ГОДИНУ 6,945,358.49 Дин.
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 6,945,358.49 Дин.
САЛДО 1,719,834.30 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ 6,945,358.49 Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0.00 Дин.
3 ПРЕВОЗ 0.00 Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ 0.00 Дин.
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 0.00 Дин.
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 0.00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0.00 Дин.
8 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 0.00 Дин.
9 ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 0.00 Дин.
10 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
11 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 6,945,358.49 Дин.