Za domove zdravlja širom Srbije, pa i za Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, Ministarstvo obezbedilo 2,3 miliona evra

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar uručio je 29. novembra 2019. godine ugovore o finansiranju i realizaciji projekata  usmerenih na unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za 83 doma zdravlja, ukupne vrednosti 270.000.000 dinara odnosno 2,3 miliona evra.

Uručujući direktorima domova zdravlja ugovore o bespovratnim finansijskim sredstvima, ministar dr Zlatibor Lončar istakao je da je čvrsto opredeljenje ministarstva zdravlja da se kvalitet zdravstvene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dodatno unapredi.

grant2

Obilazio sam čitave ove godine domove zdravlja širom naše zemlje, u mestima gde nikada ni jedan ministar zdravlja nije bio, jer nam je namera bila da i kroz direktan razgovor sa zaposlenima i pacijentima ovih ustanova uradimo analizu funkcionisanja ovih zdravstvenih ustanova, njihovih kadrova, korišćenja postojećih prostornih kapaciteta i potencijala medicinske i druge opreme, pre nego što pređu pod nadležnost ministarstva, od 1.januara. I sada znamo konkretno i precizno šta svakom domu zdravlja u Srbiji nedostaje, šta treba da se uradi, šta da se renovira, ili nabavi od opreme. I sve ćemo to da rešimo, jer imamo sredstva i imamo znanja. A ovi grantovi su samo prvi korak u tom pravcu, u cilju podizanja kvaliteta usluga domova zdravlja. Ali budite sigurni, da ćemo, sa druge strane, uvek insistirati na odgovornom upravljanju domovima zdravlja, na domaćinskom i profesionalnom poslovanju, na trudu i posvećenosti, i nećemo tolerisati nerad, neaktivnost i neangažovanost. Stoga još jednom čestitam svima koji su danas dobili značajna finansijska sredstva, i pozivam ih da odmah krenu u realizaciju projekta za koje su dobili grantove. A ja ću nastaviti da obilazim domove zdravlja i druge zdravstvene ustanove naše zemlje i u narednom periodu, i nastavićemo da ulažemo u ove zdravstvene ustanove, nastavićemo da u njima zapošljavamo mlade lekare, da im omogućavamo specijalizacije, jer želimo da u svakom delu Srbije, u svakom domu zdravlja građanima bude dostupna kvalitetna i efikasna zdravstvena usluga“ rekao je ministar zdravlja.

Bespovratna finansijska sredstva Ministarstva zdravlja (grantovi) za svaki dom zdravlja, u vrednosti do 3.500.000 dinara, dodeljena su za projekte koji se odnose na: pružanje dodatnih zdravstvenih usluga građanima u oblasti prevencije i skrininga kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, malignih bolesti, povećanje stope vakcinacije, kao i za unapređenje kvaliteta lečenja, uključujući i poboljšan pristup zdravstvenim i preventivnim uslugama za osetljive grupe (žene, deca i omladina, Romi, starije osobe i osobe sa invaliditetom). Planirano je da sprovođenje projekata u domovima zdravlja počne u decembru 2019. godine i da traje 12 meseci.

Finansijska sredstva i podrška sprovođenju programa grantova za projekte usmerene na unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obezbeđeni su u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke.

Domovi zdravlja su pozvani da podnesu svoje predloge projekata putem javnog konkursa. Evaluaciju projekata sprovela je Komisija za implementaciju grantova Ministarstva zdravlja. Shodno odluci ministra zdravlja, zasnovanoj na zaključku Komisije, grantovi za unapređenje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite su dodeljeni za realizaciju ukupno 91 projekta u 83 doma zdravlja.  

Finansijska pomoć omogućiće domovima zdravlja i da osnaže sopstvene kapacitete za javne edukativne kampanje za stanovništvo i zdravstveno promotivne aktivnosti, kao i da nabave dodatni materijal i pribor potreban za pružanje zdravstvenih usluga, stručnu literaturu i drugo, kako bi na što bolji način odgovorili potrebama svojih korisnika i bili osposobljeni da pružaju bolje ciljane, delotvornije i kvalitetnije usluge.

grant1

Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“Bačka Topola je jedan od dobitnika granta. Cilj projekta Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“Bačka Topola je unapređenje kvaliteta u lečenju hroničnih kardiovaskularnih bolesti, Korisnici projekta su stanovnici grada Bačka Topola, Bajša i Panonija muškarci i žene od 55 – 60 godina života kod kojih je ustanovljen povišeni krvni pritisak. Analizom postojećih podataka utvrđeno je da je navedena populacija najugroženija zbog raznih stresogenih i riziko faktora. Utvrđenim aktivnostima poboljšava se znanje i svest pacijenata o svojoj bolesti i time se sprečava nastanak komplikacije u kasnijem periodu, smanjuje se rizik od nastanka infarkta miokarda, celebrovaskularnog insulta, hronične bubrežne insuficijencije i retinopatije i time se indirektno smanjuju troškovi lečenja komplikacija.

Direktor

Kaloci dr Dora, spec. psihijatrije