Finansijski Izvestaj za I kvartal 2017.

Finansijski Izvestaj za 2016.

Finansijski Plan

Informator o radu

Završni računi

Podaci o organizaciji i rukovodstvo

Podaci o izabranim lekarima

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi

Zalihe lekova

Zalihe medicinskog i potrošnog materijala        

Pravilnik - uzbunjivanje

Pravilnik o kriterijuma i postupku za uvećanje plate zaposlenima u Domu zdravlja "Dr Janoš Hadži"
STANJE ŽIRO RAČUNA