Dom Zdravlja Dr. Janoš Hadži
Bačka Topola
Svetog Stefana 1
Tel: 024/715-425
Fax: 024/711-280
E-mail: domzdravbt@stcable.net

 

1.

DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA

024 773 102

2.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA FINANSIJSKA PITANJA

024 773 121

3.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA PRAVNA PITANJA

024 773 114

4.

GLAVNA SESTRA DOMA ZDRAVLJA

024 773 153

 

1.         Služba za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu

 

Zdravstvene ambulante u Bačkoj Topoli Svetog Stefana 1.:

 

1.

Dr Grujić Roland – Bećir Anka

024 773 179

2.

Dr Mora Sabolč – Bajić Vera

024 773 197

3.

Dr Kišlinder R.dr Andrea – Marjanović Svetlana

024 773 226

4.

Dr Balai S.dr Bernadet – Činčak Erika

024 773 199

5.

Dr Preradović dr Milovan – Balaša Ester

024 773 199

 

      Zdravstvene ambulante van sedišta ustanove:

1.

Zdravstvena ambulanta  Bajša

024 721 012

2.

Zdravstvena ambulanta  Panonija

024 725 006

3.

Zdravstvena ambulanta  Novo Orahovo

024 723 017

4.

Zdravstvena ambulanta  Gunaroš

024 4726 008

5.

Zdravstvena ambulanta  Pobeda

024 727 001

6.

Zdravstvena ambulanta  Njegoševo

024 722 002

7.

Zdravstvena ambulanta  St. Moravica

024 741 020

8.

Zdravstvena ambulanta  Pačir

024 4744 014

9.

Zdravstvena ambulanta  Krivaja

024 4724 014

10.

Zdravstvena ambulanta  Karađorđevo

024 729 078

11.

Zdravstvena ambulanta  Bačka Topola Glavna 125.

024 711 056

 

 

1.      Služba za hitnu medicinsku pomoć

 

1.

Hitna medicinska pomoć

194

 

 

2.      Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

 

1.

Zakazivanje pregleda kod izabranog specijalistu pedijatrije

024 773 162

2.

Savetovalište

024 773 156

 

3.      Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa stacionarom

 

1.

Zakazivanje pregleda kod izabranog specijalistu ginekologije i akušerstva

024 773 131

2.

Porodilište

024 773 112

 

 

4.      Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 

1.

Zakazivanje pregleda kod stomatologa

024 773 139

024 773 141

 

5.      Služba za radiološku, ultrazvučnu, laboratorijsku i drugu dijagnostiku

 

1.

Radiološka i ultrazvučna dijagnostika

024 773 188

2.

Laboratorija

024 773 138

 

 

6.      Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost u oblastima

 

1.

Interna medicina

 024 773 151

2.

Hemodijaliza

024 773 202

3.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

024 773 218

4.

Oftalmologija, otorinolaringologija i psihijatrija

024 773 174

5.

Pneumoftiziologija

024 773 193

 

7.      Služba za pravne, opšte, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

 

1.

Odeljenje za kadrovske poslove

024 773 122

2.

Šef  računovodstva

024 773 120

3.

Blagajna

024 773 119

4.

Javna nabavka

024 773 117

5.

Informatika

024 773 115

6.

Odeljenje bezbednosti i zdravlja na radu

024 773 113

7.

Odeljenje za obračun plate

024 773 118

8.

Magacioner - ekonom

024 773 112