18.10.2019

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI RADOVI SA MANJIM POPRAVKAMA

JN 24/19 MV

download

18.10.2019

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI RADOVI SA MANJIM POPRAVKAMA

JN 24/19 MV

download

03.10.2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI RADOVI SA MANJIM POPRAVKAMA

JN 24/19 MV

download

03.10.2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI RADOVI SA MANJIM POPRAVKAMA

JN 24/19 MV

download

17.09.2018

OBAVEŠTENJE U ZAKLJUČENIM UGOVORIMA

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI I OSTALI RADOVI

JN 19/18 MV

download

12.09.2018

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI I OSTALI RADOVI

JN 19/18 MV

download

30.08.2018

POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI I OSTALI RADOVI

JN 19/18 MV

download

30.08.2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

MOLERSKI I OSTALI RADOVI

JN 19/18 MV

download

18.08.2015

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

23.07.2015

PITANJA I ODGOVORI

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

22.07.2015

POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

22.07.2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

22.07.2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - OBRAZAC 1

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

22.07.2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - OBRAZAC 2

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

22.07.2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - OBRAZAC 3

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

22.07.2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - OBRAZAC 4

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

22.07.2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - OBRAZAC 5

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

IZGRADNJA INSTALACIJA TEČNOG NAFTNOG GASA SA NADZEMNIM REZERVOARIMA

JN 18/15 MV

download

28.07.2014

POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

POPRAVKA - ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICE UNUTAR DOMA ZDRAVLJA

JN 14/14 MV

download

28.07.2014

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN 14/14 MV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

POPRAVKA - ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICE UNUTAR DOMA ZDRAVLJA

JN 14/14 MV

download