19.11.2013

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - popravka instalacija centralnog grejanja

JN 31/13 PP

download

18.11.2013

PODACI U ODLUCI O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - popravka instalacija centralnog grejanja

JN 31/13 PP

download

13.11.2013

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - popravka instalacija centralnog grejanja

JN 31/13 PP

download

13.11.2013

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - popravka instalacija centralnog grejanja

JN 31/13 PP

download