08.10.2013

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JN 17/13 RP

za javnu nabavku dobra – nabavka test traka i lanceta za samokontrolu nivoa šećera u krvi

JN 17/13 RP

download

17.09.2013

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JN 17/13 RP

za javnu nabavku dobra – nabavka test traka i lanceta za samokontrolu nivoa šećera u krvi

JN 17/13 RP

download

27.08.2013

POZIV I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobra – nabavka test traka i lanceta za samokontrolu nivoa šećera u krvi

JN 17/13 RP

Poziv i konkursna dokumentacija za drugu fazu restriktivnog postupka

download