ORGANIZACIONI DELOVI  DOMA ZDRAVLJA
 

I. Služba za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu

  

U sastavu Službe za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu obrazuju se uže organizacione jedinice  , i to:

 

1.                  ODELJENJE OPŠTE MEDICINE I 

                                                1.1. Zdravstvene ambulante Bačka Topola u Svetog Stefana 1.

                                    1.2. Zdravstvena ambulanta Bačka Topola u ul. Glavna 125.

                                                 1.3. Odsek za specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih u vezi uslova rada

2.                  ODELJENJE OPŠTE MEDICINE II

            2.1. Zdravstvena ambulanta Stara Moravica

                        2.2.  Zdravstvene ambulante Pačir

2.3. Zdravstvena ambulanta Krivaja, Gornja Rogatica i Bački Sokolac

3.                  ODELJENJE OPŠTE MEDICINE III

            3.1. Zdravstvena ambulanta Novo Orahovo

            3.2. Zdravstvena ambulanta Bajša, Panonija

3.3. Zdravstvene ambulante Gunaroš, Pobeda i Njegoševo

                                                3.4. Zdravstvene ambulante Mali Beograd, Karađorđevo i Tomislavci

                       

4.                  ODELJENJE ZA KUĆNO LEČENJE I NEGU

5.                  ODELJENJE POLIVALENTNE PATRONAŽE

 

II Služba za hitnu medicinsku pomoć

 

U sastavu  Službe za hitnu medicinsku pomoć obrazuju se uže organizacione jedinice, i to:

1.                  ODELJENJE ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

  

III  Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

 

U sastavu  Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece obrazuju se uže organizacione jedinice, i to

 

1.                  ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

1.1.     Zdravstvena ambulanta Bačka Topola

1.2.      Zdravstvena ambulanta Stara Moravica

2.                  ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE

2.1.      Zdravstvena ambulanta Bačka Topola

2.2.      Zdravstvena ambulanta Stara Moravica

3.                  SAVETOVALIŠTE ZA MLADE

 

IV Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem - stacionarom

 

U sastavu  Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem obrazuju se uže organizacione jedinice, i to

 

1.                  ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

2.                  ODELJENJE PORODILIŠTA - STACIONAR

 

V Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 

U sastavu  Službe za zdravstvenu zaštitu radnika obrazuju se uže organizacione jedinice, i to

1.   ODELJENJE ZA STOMATOLOŠKU ZAŠTITU DECE I OMLADINE

-                   Stomatološka ambulanta u Bačkoj Topoli,

-                   Stomatološka ambulanta u Staroj Moravici,

-                   Stomatološka ambulanta u Pačiru,

-                   Stomatološka ambulanta na Krivaji,

-                   Stomatološka ambulanta u Bajši,

-                   Stomatološka ambulanta u Gunarošu,

-                   Stomatološka ambulanta u Novom Orahovu

-                   Stomatološka ambulanta u Osnovnoj školi «Nikola Tesla» u  Bačkoj Topoli

-                   Stomatološka ambulanta u Osnovnoj školi « Čaki Lajoš» Bačka Topola

-                      Stomatološka ambulanta u Predškolskoj ustanovi «Bambi» u  Bačkoj Topoli

 

2.      ODELJENJE ZA STOMATOLOŠKU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA

 

-                   Stomatološka ambulanta u Bačkoj Topoli,

-                   Stomatološka ambulanta u Staroj Moravici,

-                   Stomatološka ambulanta u Pačiru,

-                   Stomatološka ambulanta na Krivaji,

-                   Stomatološka ambulanta u Bajši,

-                   Stomatološka ambulanta u Gunarošu,

-                   Stomatološka ambulanta u Novom Orahovu

 

VI. Služba za radiološku, ultrazvučnu, laboratorijsku i drugu dijagnostiku

 

U sastavu  Službe za  radiološku, ultrazvučnu, laboratorijsku i drugu dijagnostiku obrazuju se uže organizacione jedinice, i to

 

             1.      ODELJENJE RADIOLOŠKE I ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

             2.      ODELJENJE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

 

VII  Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

 

U sastavu  Službe za  specijalističko-konsultativnu delatnost  obrazuju se uže organizacione jedinice, i to:

 

1.      ODELJENJE INTERNE MEDICINE

2.      ODELJENJE HEMODIJALIZE

3.      ODELJENJE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

4.      ODELJENJE OFTALMOLOGIJE, PSIHIJATRIJE, OTORINOLARINGOLOGIJE I PNEUMOFTIZIOLOGIJE

 

VIII  Služba za pravne, opšte, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

 

U sastavu  Službe za   pravne, opšte, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove obrazuju se uže organizacione jedinice, i to:

 

            1.       ODELJENJE ZA PRAVNE KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

2.         ODELJENJE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

3.         ODELJENJE FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA SA ZDRAVSTVENOM INFORMATIKOM

4.         ODELJENJE HIGIJENE