Dokumenti

Дом здравља“Др Јанош Хаџи“

Бачка Топола

Број: 01-582/1

Дана: 28.03.2012.


ИНФОРМАТОР  О  РАДУ

У Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, на приоритетном месту решавања у 2012. години, је било константни рад на сталном унапређењу квалитета рада, добра организација и опремљеност савременом опремом, безбедност пацијената и запослених.

Од стране Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 31.05.2012. године  потписан је Уговор са Министарством здравља РС за суфинансирање поступка Акредитације као и  Уговор са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије - дан почетка акредитационог  поступка Дома здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола. Оснивач Скупштина општине Бачка Топола, Управни одбор Дома здравља, Комисија за унапређење квалитета рада, Координатор за акредитацију и Тимови за самооцењивање су узели активно учешће у процесу Акредитације. Посебно се ставио акценат на упознавање и учешће свих запослених у поступку Акредитације Дома здравља. Акредитациона посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију је била од 16. до 18.12.2012. године.

Спољашњи оцењивачи и представници Агенције за акредитацију су са највишом  оценом оценили рад наше установе. Ниједан критеријум који се односило на безбедност пацијената није оцењен оценом нижом од 4.  Истакли  су константни рад на сталном унапређењу квалитета рада, добру организацију и опремљеност савременом опремом, међуљудске односе који сматрају да су на завидном нивоу, и могу послужити као пример добре праксе осталим домовима здравља.

 

111

 

 

У огранизацији Министарства здравља Републике Србије и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у Београду је дана 5.02.2013. године одржана свечана додела сертификата о акредитацији домова здравља. Сертификати су уручени представницима 17 акредитованих здравствених установа. Сертификати о акредитацији су се додељивала на период од 7 година ( 6 дома здравља ), на  3 година ( 9 дома здравља ) и на  1 годину ( 2 дома здравља ).

222

 

На основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа Агенција за акредитацију здравствених установа Србије је донела решење и издала сертификат о акредитацији Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола  на 7 година.

 

Успешно су завршене активности Пројектног тима Дома здравља на реализацији циљева ПројектаПовећање доступности здравствене заштитестаријим од 65 године на руралном подручју Бачка Топола . Зацртани циљеви Пројекта су у потпуности остварени, у местима: Кавило, Светићево, Богарош, Бразилија, Мићуново и Средњи Салаш где немамо здравствене амбуланте а то су најудаљенија и рурална места:

  1. Укупно корисника обухваћено пројектним активностима: 268
  2. Укупно остварено превентивних прегледа: 268
  3. Укупно ангажовано пројектних тимова: 4
  4. Укупно одржаних едукативних предавања: 45
  5. Укупно одржаних радионица са вежбама за бољу локомоцију: 45

 

У 2012. години закључен је Уговор са Министарством здравља Републике Србије за   инвестиционо улагање у примарну здравствену заштиту за постизање безбедног кретања пацијената и запослених кроз унутрашње двориште ( пролазе ) Дома здравља и  елиминисања клизања и кишњења пацијената и запослених који се крећу кроз унутрашње двориште, елиминисање могућности пада леденица са крајева кровног покривача на запослене и пацијената и  несметано кретање пацијената у инвалидским колицима ( избегавање стрме равни ). 

 

Унапређењем информационо комуникационих технологија циљ Дома здравља јесте да се оснаже капацитети установе и крајњих корисника у циљу побољшања приступачности, делотворности, уједначености и квалитета пружања услуга на локалном нивоу, као и да се успостави информациони систем  који повезује локалне услуге.

 

У циљу повећања доступности здравствене заштите грађанима Општине Бачка Топола унапређује се и проширује организовано  узимање узорка крви и урина од пацијената као и излазак специјалиста гинекологије и акушерства у местима ван седишта установе.

На територији Општине Бачка Топола несметано ради девет  Огранака Апотеке:  у лици Главна 7. У Бачкој Тополи, у главној згради Дома здравља, у згради Дома здравља у улици Главна 125, у Бајши, у Новом Орахову, у Гунарошу, Старој Моравици, у Пачиру и на Криваји и тиме је обезбеђивање снабдевања грађана са лековима подигнут на највиши ниво. 

 

У складу са чланом 150. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србрија и Одлуком о примени Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија окончани су преговори ради закључивања Колективног уговора код Дома здравља »Др Јанош Хаџи« Бачка Топола са оснивачем и репрезентативним синдикатима у Дому здравља и дана 26.12.2012. године приступило се потписивању истог.

 

333

 

 

 

Из буџетских средстава општине Бачка Топола и Месне заједнице Бачка Топола обезбеђена су средства за завршетак  радова на адаптацији објекта »Каштел«, израде и набавке намештаја у просторијама »Каштел« и израде бетонског платоа испред објекта »Каштел«, од Министарства здравља РС добијено је 6 апарата за хемодијализу са чиме су се стекли  услови за отварање Центра за хемодијализу.

 

У циљу побољшања енергетске ефикасности, потписани су Уговори и изведени радови увођења течног нафтног гаса ТНГ у објективма Амбуланте Ново Орахово, Гунарош, Пачир и увођење земног гаса у Апотеци Бајша.        

 

На основу позитивне пословне сарадње са  добављачима  протекле године је   од веледрогерија обезбеђено  три возила: Шкода Фабиа, Дацхиа Сандеро и једно санитетско возило Ренаулт Мастер.

 

Током 2012. години  Планом превентивних активности обухваћено је:

- Унапређење здравља младих у Општини Бачка Топола –

Циљ пројекта је унапређење здравља младих узраста 13 – 15 година у Општини Бачка Топола из области менталног здравља, исхране, психофизичких супстанци, репродуктивног здравља, ХИВ, злостављања и права младих.

- Вакцинација одраслог становништва против тетануса –

Циљ вакцинације је заштита становништва од тетануса услед повређивања.

- Рано откривање карцинома дебелог црева –

Циљ пројекта је рано откривање карцинома дебелог црева одраслог становништва у Општини Бачка Топола а тиме и смањење броја оболелих и дужина лечења.

-          Рано откривање карцинома дојке –

Циљ пројекта је едукација на самопреглед дојке и рано откривање карцинома дојке код жена генеративне доби.

- Рано откривање карцинома грлића материце –

Циљ пројекта је рано откриваље карцинома грлића материца код жена генеративне доби и смањење броја оболелих и дужина лечења.

- Рано откривање карцинома простате, тест ПСА

Имајући у виду значај раног откривања карцинома простате, тест ПСА омогућује сигурнију и бржу дијагнозу.

- Липидни статус и гликемија –

Рано откривање ризичних група за обољење крвних судова.

- Бесплатно тестирање на ХИВ И Хепатитис Б

- Здрав живот, дуг живот-

      У 2012. години настављена  је манифестација „здрав живот – дуг живот“на раном откривању и превенцији дијабетеса, повишеног крвног притиска, холестерола. Превентивне активности су извршени по Плану, средства  су се усмерила из буџета Општине.

 

Из средстава Месне заједнце Карађорђево реновирана је Здравствена амбуланта Карађорђево.

Дом здравља  је и даље активни учесник  на изради смерница здравствене политике за јачање система примарне здравствене заштите у Србији од 2010 до 2015. године.

 Од стране Републичког Завода за здравствено осигурање Филијала за Севернобачки округ Суботица дата је позитивна  оцена  на остварење Плана рада Дома здравља за период јануар – децембар 2012. године.

 

На основу закљученог Уговора између Националне службе за запошљавање и Дома здравља реализован је  јавни рад у области превенције и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом. Циљ јавног рада је побољшање квалитета живота и обезбеђивање достојанственог живљења старих, социјално угрожених лица и особа са инвалидитетом.